Identiteitsontwikkeling

Soms is de identiteit van een organisatie stoffig geworden, zijn de waarden nog maar bij enkelen in het bewustzijn.  De zeggingskracht van bepaalde rituelen verliest dan zijn glans. De waarden zijn dan onvoldoende af te leiden uit het handelen.

Het kan ook zijn dat er in korte tijd veel nieuwe mensen zijn binnengekomen. Mensen die onbekend zijn met de hoed en de rand van de identiteit.

De waarden worden dan onvoldoende gekend, laat staan dat ze leidend kunnen zijn in het handelen.

Dan helpt het om de kernwaarden van de organisatie (opnieuw) te belichten zodat zij als innerlijk kompas kunnen dienen bij het doen en laten van ieder die er deel van uit maakt.

 • Ontwikkelingstraject  “Vormgeven aan identiteit “
 • In-company
 • Doelgroep: formele en informele leiders van organisaties
 • Met medewerking van voor identiteit belangrijke inleiders
 • Doel : definiëren van gewenste identiteit  en vormgeven van deze identiteit  in vitale onderdelen van de organisatie
 • EIndresultaat :
  • sterk, gedeeld waardensysteem
  • operationele plannen per onderdeel om waarden verder gestalte te geven
  • gedeeltelijke implementatie  van de plannen
 • Richtlijn tijdsduur begeleiding :  15 dagen,  doorlooptijd 1 jaar
 • Programma  afgestemd op situatie organisatie

 

 

Comments are closed.