Teamdiagnose

Heel vaak zoekt men in een team dat ‘niet lekker loopt’, de oplossing in het werken aan de onderlinge relaties in het team. Vaak is dit symptoombestrijding: de oorzaak van de kwaal ligt ergens anders. Om goed uit te zoeken wat er aan de hand is, is het nodig dat ieder met dezelfde bril naar het team kijkt. Een bril waarmee de diagnose van het team kan worden gemaakt. Om de diagnose van de drie vitale processen in het team te kunnen maken, gebruiken we verschillende diagnostische methodieken.

diagnose van drie vitale processen in het team

Aan de hand van drie vitale processen die er in een organisatie plaatsvinden, worden de sterkten en zwakten van het team samen met het team belicht. Aan het einde van het diagnoseproces is het de teamleden helder, hoe de verschillende karakteristieken van het team met elkaar samenhangen. Tevens is duidelijk waar zij aan kunnen werken om de vitale processen in hun team te verbeteren.

tijdsinvestering: 1 d.d. gezamenlijk maken van diagnose , 1 d.d. bespreken diagnose

 

 

Comments are closed.