Skype geprekken

Het komt steeds regelmatiger voor,  dat iemand  met een acuut probleem in werk of leven om een gesprek vraagt.  Dat kan over iemand zelf gaan, maar ook over een medewerker.

Zo’n gesprek kan erop gericht zijn:

  • De verschillende opties te verkennen die er in deze situatie mogelijk zijn
  • De -veelal strijdige- interne stemmen rondom dit issue aan het woord te laten
  • Tot een oordeel te komen, en zo tot een besluit
  • De stappen op een rij te zetten die nodig zijn om het besluit uit te voeren.
  • Individuele probleem-oplossende gesprekken
  • Doelgroep: iedereen met acuut probleem in werk/ leven
  • Resultaat: besluit en stappenplan voor uitvoering

 

Comments are closed.