Leiderschap

In de Evenwichtskunstenaar gaat het om het evenwichtig aan bod laten komen van  alle aspecten die bepalend zijn om een goede leidinggevende te kunnen zijn. Hard skills en soft skills, zaken en mensen zijn allebei belangrijk. De leidinggevende die in staat is kwaliteiten aan beide kanten te ontwikkelen, is voor organisaties van onschatbare waarde.

Om deze Evenwichtskunst goed te leren beoefenen, wordt gewerkt met een scala aan methoden en technieken op het gebied waarden- en resultaatmanagement.

Als rode draad in de Evenwichtskunstenaar, staat steeds een bepaalde fase uit de mensheidontwikkeling centraal . Wat in deze betreffende fase aan kwaliteit is ontwikkeld, wordt vervolgens doorgetrokken naar de kwaliteit die de leidinggevende nodig heeft als hij zijn werk goed wil doen.

Om het evenwicht in de Evenwichtskunstenaar zelf te verzorgen, wordt gewerkt met diverse leermethodes, waaronder beeld en muziek.


Resultaat- en waarden gericht leidinggeven

 • Opleidingstraject  “De Evenwichtskunstenaar”  
 • Incompany of in open inschrijving
 • Doelgroep: middenkader  leidinggevenden  van zorg-  en schoolorganisaties
 • Co-produktie met Don van Zantwijk en Paul de Ridder
 • Diverse inleiders op gebied van management en financiën
 • Doel:  het  evenwichtig ontwikkelen van resultaat- en waardengericht  leiderschap
 • Resultaat:
  • Verdieping van persoonlijke kwaliteiten  “manager van de toekomst “
  • Meer zelfbewustzijn en authenticiteit
  • Versterking leidinggevende competenties
  • Ontwikkeling in resultaatgerichtheid
 • Maximaal 12 deelnemers
 • Tijdsduur begeleiding :   12 maandagen + avond , doorlooptijd 1 jaar

Interesse?
Download  de brochure  “De evenwichtskunstenaar”  (pdf)

Comments are closed.