Werkgebieden

De Academie voor Verbindingskunst helpt op integrale, transparante wijze mee aan het verder verbeteren van de gewenste kwaliteit  van Zorg en Onderwijs in uw organisatie

In al die activiteiten van AVV zijn -ongeacht de verschillende werkgebieden en produkten-steeds dezelfde  grondtonen terug te vinden.Steeds bepalen de  waarden en visie van de organisatie aan de ene kant en de wensen van de stakeholders aan de andere kant de gewenste kwaliteit. Steeds gaat het erom,  op te zoeken welke kwaliteit nastrevenswaardig is, in organisaties , maar ook in teams en individuen.

De gewenste kwaliteit heeft criteria nodig die door de stakeholders als relevant worden gezien. Dit kunnen kwantitatieve maar ook kwalitatieve criteria zijn. Soms vraagt het creativiteit en ‘nieuw denken’ om criteria te vinden die de lading dekken. Als dat het geval is, heb je meetinstrumenten in handen om te toetsen of je de gewenste kwaliteit haalt. Dan kan je vaststellen welke onderdelen  onvoldoende scoren.  Daarmee heb je dan de basis voor het ontwikkelingsplan van de medewerkers in handen. Daar kan door opleidingen, maar ook door college’s, training on the job, coaching, e-learning e.d. invulling aan worden gegeven. De “transfer van het leren” kan dan weer worden getoetst in de praktijk.

 

 

 

Comments are closed.