Wat doet AVV

De Academie voor Verbindingskunst ondersteunt individuen en organisaties in de Zorg en het Onderwijs bij het realiseren van hun doelen. Dit gebeurt door middel van opleidings- en ontwikkelingstrajecten die incompany of als open inschrijving worden uitgevoerd. Tevens begeleidt AVV individuele en groepstrajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. AVV is geregistreerd bij het CRKBO.

AVV is opgezet en wordt gerund door Danja van der Meer. Zij geeft in samenwerking met een divers team van zelfstandig werkende professionals vorm en inhoud aan ‘de Academie’.

In deze academie loopt het thema “waarden” als een rode draad door het aanbod.

AVV beweegt  zich in het werken aan waarden en identiteit afwisselend op  3 verschillende niveaus in organisaties.

Strategisch niveau “Levende” woorden geven aan de identiteit en de kernwaarden en deze zodanig benoemen dat zij een kompas zijn voor de vertaling naar concreet gewenst gedrag en attitude in de hele organisatie.
Tactisch niveau Ondersteuning van leidinggevenden in het licht van hun rol als ‘fakkeldrager’ van de kernwaarden, waarin zij ‘aanstekelijk’ werken op anderen. En het verder ontwikkelen van de competenties  die voor deze rol nodig zijn.
Operationeel niveau Medewerkers  uitrusten met kennis over achtergronden van de identiteit en de kernwaarden concreet doorvertalen naar kwaliteit van zorg en onderwijs. Werken aan een optimalisering van de condities in medewerkers zelf om kernwaarden  tot uiting te kunnen brengen.

Als  deze niveaus met elkaar verbonden zijn ( van boven naar beneden en andersom) is er sprake van een organisatie, die doorleefd is met haar waarden. Het effect is voor iedereen  voelbaar. Het trekt klanten en medewerkers aan.

Comments are closed.