Inspiratie

“Mijn inspiratiebron  ligt in de oude esoterische kennis, die een helder kompas biedt om te werken aan ontwikkeling en groei.

De kennis van oude en nieuwe wijzen, de inzichten uit oude en nieuwe psychologie helpen me om datgene over te dragen wat helpt om tot meer bewustzijn en daarmee tot groei te kunnen komen.

Naast de woorden inspireren mij de beelden.  Ik gebruik ze actief om gewenste ontwikkeling te ondersteunen.

Ook spreuken en gedichten en niet te vergeten films en muziek kunnen helpen om een gewenste koers te verankeren.”

Comments are closed.