Kernwaarden

De Academie heeft de volgende Kernwaarden:

 • Verbinding:
  Academie voor Verbindingskunst wil  opzoeken wat samenbrengt en wegnemen wat verdeelt.
 • Samenwerken:
  Academie voor Verbindingskunst is erop gericht met een of meer ( verschillende) anderen samen iets tot stand brengen, onderzoeken of leren dat toegevoegde waarde heeft  voor de kwaliteit van het leren van kinderen en de kwaliteit van het leven van volwassenen die (extra) zorg behoeven.
 • Dienstbaarheid:
  De Academie voor Verbindingskunst is  gericht op vragen  uit onderwijs-en zorgorganisties en wil vermogens en kwaliteiten te dienste stellen van hogere waarden in deze organisaties. AVV wil bijvoorbeeld dienstbaar zijn aan duurzaamheid.
 • Geestkracht:
  Academie voor Verbindingskunst wil met haar bijdrage de vitaliteit, energie en inspiratie van individuen en organisaties  aanwakkeren.

Comments are closed.